آدمــــــــــــــــها ...

  

  بـــــــا بعضـــــــــی حـــــــــــرفا...!!!

   

              بـــــــا بعضـــــــی رفـــــــــــتـــارا ...!!

                  

               ســـــــردت میـــــــکنــــن ...!!!

 

              بــــی حـــــســـت میـــــــــکنن....!!

 

              دهــــــــنتو میــــــبندن....!!!

 

بــــعد مـــــیگن نیـــــــستی!!

 

               ســـــــاکتــــــی !!

 

                سرد شـــــــدی...!!!

    

                حــــــرف نــــمیزنـــــــــی...!!

 

مــــــثل روزای اول نـــــیستــــــی!!!

 

برگرفته ازhttp://iron-heart.blogfa.com:

منبع اصلی مطلب : ســـــیــگــــار ِصـــــــــورَتـــــــی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ســَـــرد شــُـــده ام